Autoškola Tonel Košice

tien

Prijmeme inštruktora

Autoškola TONEL Košice príjme inštruktora s platným inštruktórskym preukazom.

Pre viac informácií nás kontaktujte na +421 902 349 238+421 949 311 844, autoskola.tonel.ke@gmail.comPokyny k žiadosti o udelenie vodičského preukazu:

Tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského preukazu“ si vytlačte obojstranne na papier formátu A4.
V hrubo orámovanej časti (Vyplňuje žiadateľ) si čitateľne tlačeným písmom vypíšte svoje údaje.

Dátum vypísania musí byť skorší, alebo rovnaký, ako dátum, ktorý Vám napíše posudzujúci lekár!

Ak v čase vyplnenia žiadosti nemáte 18 rokov, musí Vám zákonný zástupca (väčšinou jeden z rodičov) vyplniť hrubo orámovanú časť
(Vyplňuje zákonný zástupca žiadateľa), kde Váš zákonný zástupca uvedie svoje údaje, nie Vaše údaje.

Dátum vypísania musí byť skorší, alebo rovnaký, ako dátum, ktorý Vám napíše posudzujúci lekár!

Na druhej strane tlačiva vám váš obvodný lekár vyplní Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky.
V prípade, ak nosíte okuliare a lekár vám určí, že ich musíte nosiť pri vedení motorového vozidla, musí vám lekár na tomto tlačive napísať v prípade, ak chcete len okuliare: „01.01 pre skupinu AM, B1, B“. V prípade, ak chcete okuliare, aj kontaktné šošovky, musí vám lekár na tlačive napísať: „01.06 pre skupinu AM, B1, B“.

Orámovanú časť „Čestné vyhlásenie…“ NEVYPISOVAŤ!!! Toto sa vypisuje až v deň skúšky.

Toto vyplnené a lekárom potvrdené tlačivo nám prineste alebo zašlite na adresu autoskola.tonel.ke@gmail.com


Cenník kurzov

Ponuka kurzov pre dospelých pre
získanie vodičského oprávnenia sk. B, rýchlokurz, kondičné jazdy,
preškolenie vodičov, kurz prvej pomoci,
Čitaj viac...

viac o Cenník kurzov

Autoškola Tonel

Môžete si vybrať zo širokej ponuky
z nášho vozového parku 3 automobilov v Košiciach.
Čítaj viac...

viac o Autoškola Tonel

Čo potrebujete

Zvažujete nad nástupom na kurz?
Pozrite si čo potrebujete pri nástupe do výcviku,
radi Vám poradíme
Čítaj viac...

viac o Čo potrebujete