Autoškola Tonel Košice

tien

Čo potrebujete pri nástupe do výcviku ?

1. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

potvrdí Vám Váš praktický lekár na tlačive, ktoré Vám dáme pri návšteve autoškoly. Uvedené potvrdenie platí jeden rok, môžete ho v prípade zmeny svojho rozhodnutia, použiť v hociktorej autoškole.

2. Ku skúške potrebujete:
  • kolok v hodnote 33.00 EUR pre motorové vozidlo

  • 16.50 EUR pre motocykel do 25 kW

  • kolok v hodnote 6.50 EUR (poplatok za vyhotovenie vodičského preukazu)

Nastúpiť do výcviku na vodičské oprávnenie skupiny B môžete pred dovršením 17. roku svojho života.

Záverečnú skúšku môžete vykonať najskôr až v deň 17. rokov.